Publicaties

Publicaties

M.P.J. (Rien) van den Brand,  Aubadestraat 6,  5802 EX Venray (bijgewerkt tot in 2022)

► Th.W.J. Driessen & M.P.J. van den Brand “Het zegel van Boc van Mere te Boxmeer” in ‘MERLET’ (drie-maandelijks historisch tijdschrift ‘Land van Cuijk’), nov. 1970.  
► Th.W.J. Driessen & M.P.J. van den Brand “Boc van Mere (Boxmeer) vóór 1300” in ‘De Maasgouw’ 1971, kolom 43-50.  
► Th.W.J. Driessen & M.P.J. van den Brand “Een reglement voor het St. Dionysius-gilde te Heyen” in ‘De Maasgouw’ 1971, kolom 123-128.  
► Th.W.J. Driessen & M.P.J. van den Brand “Das Geslecht der Ritter von Straelen” in de serie ‘Veröffentlichungen des Historischen Vereins für Geldern und Umgegend’ Nr. 72, Kevelaer 1972, ISBN 3 76666 8553 8, pag. 29-60.
► M.P.J. van den Brand “De geschiedenis van Venray tot het jaar 1230” in het Weekblad ‘Peel en Maas’ Nr. 24, Venray 16 juni 1972.
► M.P.J. van den Brand “Vortum blijkt een eeuw ouder te zijn” in ‘MERLET’ febr. 1973, pag. 18-21 (en in ‘Boxmeers Weekblad’ van 17 aug. 1972).  
► M.P.J. van den Brand Czn. “Bijdrage tot de vroegste geschiedenis van Wanssum en zijn gemiste stadsrechten”. Uitgave: Gemeente.Meerlo-Wanssum, Venray 1973.
► M.P.J. van den Brand “Een bijdrage tot de middeleeuwse geschiedenis van de Hatendonk en notities betreffende de van Blitterswijk’en, toentertijd Burchtheren of borgzaten op de Hatendonk” (onder Sambeek) in ‘MERLET’, febr. 1973, pag. 2-16.  
► M.P.J. van den Brand “Kwartierstaat Thissen-Immers” in ‘Limburgs tijdschrift voor genealogie’ Jaarg. 2, nr, 1, maart 1974, pag. 11/12.  
► M.P.J. van den Brand “Over Vierlingsbeek’s oudste geschiedenis en zijn naam” in ‘MERLET’, nov. 1974, pag. 74-96.  
► Th. W.J. Driessen & M.P.J. van den Brand “1000 jaar Gennep”, Nijmegen 1975
► Th. W.J. Driessen & M.P.J. van den Brand “Venray, een ‘nieuwe’ naam voor een oud dorp met een oude kultuur” – Uitgave van Rank Xerox Manufacturing (Nederland) b.v. (niet in de handel), Venray, januari 1976.
► M.P.J..van den Brand “Over de Cuykse Maastol en enkele Cuykse leenverhoudingen in de Middeleeuwen” in ‘Brabants Heem’, Jaargang XXVIII-1976, Nr. 1, pag. 17-26.
► M.P.J. van den Brand “Onbekende veertiende eeuwse oorkonden over Boxmeer” in ‘MERLET’, 13e jaarg., 1977, pag, 10-17  
► Medewerking verleend aan:
A) Peter Roovers “Het Huis Heyen”, Uitgave van de Nederlandse Kastelenstichting, Koninklijke Nederlandse Toeristenbond, Deel XXXVI, uit de serie ‘Nederlandse Kastelen’, zie pag. 23
B) Jan de Vriese “De Maasheggen” Tilburg 1978, zie ‘Verantwoording’, pag. 2
 
Vervolg publicaties I:  
► M.P.J. van den Brand “Hoe het Land van Cuyk in 1423 en 1424 van Kleefse benden te lijden had” in ‘MERLET’, 14e jaargang, 1978, Nr. 4, pag. 95-98.  
► M..P.J. van den Brand “Een schets van het voormalige kasteel het Oirtken of Urtje bij het veerhuis de Staai te Vierlingsbeek” in ‘MERLET’, 15ejaarg., 1979, nr. 1-2, pag. 17.29.  
► M.P.J. van den Brand “De Dorshees onder Haps en kasteel Geysteren” in ‘MERLET’, 15ejaarg., 1979, nr.. 4, pag. 108-112.  
► M.P.J. van den Brand & Drs. Th. Manders “2000 jaar Niers”, Nederlandse Catalogus van de tentoonstelling te Gennep: 21 maart-18 april 1980. Uitgave: Gemeente Gennep in samenwerking met de Nederlands/Duitse ‘Stichting Historie Peel-Maas-Niers gebied//Stiftung Geschichte des Raumes Peel-Maas-Niers’ te Venray/Geldern. Gennep, maart 1980.
► M.P.J. van den Brand “Schutterij ’t Sandtacker te Venray (Reglement van herorganisatie uit 1711)” verschenen in ‘Berichten uit de geschiedenis van Venray en omgeving 1980’, Uitgave Werkgroep Venrayse Geschiedenis, Venray, febr. 1980, blz. 31-40
► M.P.J. van den Brand “Literatuurlijst & Geraadpleegde Archieven” in ‘Well en wee’ door Th. W.J. Driessen in een bewerking door Hen Camps, Venlo 1980, pag. 157-160.
► M.P.J. van den Brand “Der Kamperhof in Heyen und meine Vorfahren” in ‘An Niers und Kendel’, Heft 4, nov. 1980 van de Verkehrs- und Heimatverein e.V., Goch.  
► M.P.J. van den Brand “De Noordlimburgse plaatsnaam Siebengewald” in ‘Naamkunde’, 12e jaarg., Leuven 1980, afl. 3-4, pag. 228-237. Uitgave van het Instituut voor Naamkunde te Leuven en De Commissie voor Naamkunde en Nederzettingsgeschiedenis te Amsterdam.
► Rien van den Brand “Siebengewald, der Name des Ortes an der niederländisch-deutschen Grenze” in ‘An Niers und Kendel’, Mai 1981, Heft 7, pag. 13-17.  
► M.P.J. van den Brand “Spaanse licentiegeld-heffing op de Maas te Gennep in 1637” in ‘De Maasgouw’ 1981, nr. 2, kolom 103-113  
► Rien van den Brand “Willem van Vlodrop, voogd van Roermond, in Jerusalem tot ridder geslagen (1450)”, Uitgave van de Heemkundevereniging “Roerstreek’, 1981′,. pag: 28-33  
► M.P.J. van den Brand “Inventarisatie van de inboedel van het kasteel van Boxmeer in 1758” in ‘MERLET’, 17e jaarg., 1981, nr.1, pag.2-16.  
► M.P.J. van den Brand “Een naamsverklaring voor de hoeve De Lynbraak onder Vierlingsbeek” in ‘MERLET’ 1982, Nr. 2, pag. 49-51.  
► M.P.J. van den Brand “De naam van de buurtschap Schafferden onder Vierlingsbeek”, in ‘MERLET’ 1982, nr. 2 pag. 51-52.  
► M.P.J. van den Brand “Schenking aan de St. Corneliuskapel te Mullem in 1424” in ‘MERLET’ 1982, Nr. 3, pag. 62-71. *  
► M.P.J. van den Brand “De abdij Siegburg en haar relaties met Straelen en Arcen (11de-14de eeuw)” in ‘Verwoord verleden’ van de ‘Historische Werkgroep Arcen-Lomm-Velden’, Lomm 1982, Nr. 5, pag. 32-43.  
► M.P.J. van den Brand “Lief en Leed in en over De Oude Peel” – Een bijdrage tot de geschiedenis van het gehele Brabantse- Limburgse Peelgebied -, Venlo 1982 (1e druk), 1983 (2e druk), 1995 (3e druk), pag. 1-207.
► M.P.J. van den Brand “De erfenis van Aleydis” in ‘Veltheym-Veltum, geschiedenis van een Venrayse wijk’, Venlo 1983, pag. 81-96. (1e druk april 1983 ISBN 9070285339).
► M.P.J. van den Brand “Moord en schietpartij in Boxmeer (1748/1771)” in ‘MERLET’, 19e jaarg.,1983, Nr. 1, pag. 2-6.  
► M.P.J. van den Brand “Lochtenburg en het geslacht von Bönninghausen” in ‘Heemschild’ (3-maandelijkse uitgave van de Heemkundige Kring), Sint Oedenrode (17e jaarg. nr. 3) sept. 1983, pag. 59-62.  
► M.W. van Boven (m.m.v. M.P.J. van den Brand) “Een onbekende oorkonde van 1222 betreffende Helmond” in ‘Brabants Heem’, 36e jaarg. 1984, nr. 1, pag. 2-14.  
► M.P.J. van den Brand “De heren en vrouwen van Haps in relatie met Stevensweert, Boxmeer en Bell in de 15e eeuw’ in ‘MERLET’, 20e jaarg. 1984, nr. 1, pag. 2-9.  
► M.P.J. van den Brand “De Peel, een godverlaten land” in ‘Het landschap als museum’ (wegwijzer door Peelland), Helmond 1984, Uitgave Gemeentemuseum Helmond, pag. 13-17.  
► M.P.J. van den Brand “Siebengewald, Grepen uit 650 jaar verleden”, Afferden (Lb), 1984, pag. 1-100. (A 4-formaat, geïll.)
► M.P.J. van den Brand “Onbekend Horn-archief ontdekt (1108-1790) in ‘Brabants Heem’, 36e jaarg. 1984, nr. 4, pag. 149-154.  
► M.P.J. van den Brand “Speuren naar oude geschiedkundige fragmenten over het Land van Cuyk in relatie met Luik ( 12e-13e eeuw)” in ‘MERLET’ 1985, nr. 1, pag. 2-18.  
► M.P.J. van den Brand “Grensconflicten tussen Gennep en Heijen, in het bijzonder in 1648” in De Gennepse courant ‘Maas- en Niersbode’ nr. 30, 24 juli 1985- pag. 9.  
►  M.P.J. van den Brand “De dood van Arnt Spaenrebock, heer van Heijen, voor kasteel Boxmeer (1577)” in Streeknieuwsblad ‘De Maaskanter’ Gennep, 7 aug. 1985, pag. 9 en in ‘Maas- en Niersbode’.  
► M.P.J. van den Brand “Moord op Leendert Peeters, schepen van Overloon in september 1761” in ‘MERLET’ 1985, nr. 2, pag. 42-46. .  
► M.P.J. van den Brand & J.G.M.F.G. baron van Hövell tot Westerflier “In memoriam J.A.M. van der Loo” in ‘De Nederlandsche Leeuw’ 1986, kolom 123-124.  
► Rien van den Brand “Sambeek-Zannebeke – Sambeeks verleden rond Kerk en Toren” (Een bijdrage tot de geschiedenis van het zuidelijk deel van het Land van Cuijk), Boxmeer 1986, pag. 1-128 (A 4, geïll.) [ISBN 90.900.1336.9]
► Rien van den Brand “Das Seelenheil im Sînn” {(Ottersumer Adeliger Henric Busserhuze bedenkt Goch und Umgebung in seinem Testament (1468)} in ‘An Niers und Kendel’ Heft nr. 15, Juni 1986, pag. 18-21.  
► M.P.J. van den Brand “Een kijkje in de boekhouding van de rentmeester van Boxmeer (1507-1508)” in ‘MERLET’, 22e jrg.,1986, Nr. 2, pag. 47-52.  
► M.P.J. van den Brand “Veer- en visserijverpachting op kasteel Blijenbeek rond 1700” in ‘De Maasgouw’ 1986, kolom 139-142.  
► M.P.J. van den Brand “Dateringspoging oprichting Noord-Limburgse parochies aan de oostzijde van de Maas” in ‘Terugblik Samen Verder, 1862-1987, 125 jaar Dekenaat Gennep’, Gennep 1987, pag. 81-91.
► M.P.J. van den Brand “Conflict over het verdwenen veer Sambeker Staay tussen Claes Peters en de markiezin van Afferden in de jaren 1711-1712” in ‘MERLET’, 23 jaarg. 1987, nr. 1, pag. 2-19.  
► Rien van den Brand “De relatie tussen de Koddemolen te Kalbeck en de familie van Zeiler (14e eeuw)” in ‘Epitaph fuer Gregor Hoevelmann’, Geldern 1987, pag. 45-60.
► M.P.J. van den Brand “Voordat Oeffelt (voorheen deels Brakel geheten) Brabants werd (ca. 1100-1816)”, in ‘Brabants Heem’, 1987, Nr. 3, pag. 121-128.  
► Rien van den Brand “Geschichte des Peel-Maas-Niers Raumes 1600-1800”
in tentoonstellingscatalogus ‘Historisches Silber 1600-1800’ in Niederrh. Museum für Volkskunde und Kulturgeschichte Kevelaer en Museum Zons (april-sept.1988), Kevelaer 1988, pag. 6-11.
► Rien van den Brand “Myntlich ende vrientlich – Schloss Kalbeck und die Erbteilung von 1436” in.’An Niers und Kendel’, Goch 1988, Heft 19, pag. 22-25.
► Rien van den Brand “Zeventig jaar Kerkzanger” in ‘Mededelingen’ van het bestuur der Nederlandse Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond, Weert 1988 (nov.), pag. 25-26.  
► M.P.J. van den Brand “Oeffelt en de historische band met Gennep” in ‘Echo’ nr. 32’ van Janssen Pers, Gennep, 8 aug. 1989, p. 4  
► Verleihung Rheinlandtaler in Burg Bourglinster/Luxemburg am 14. Sept.1989 der Landschaftsverband Rheinland – Bonn.  
Vervolg publicaties II:  
►  Rien van den Brand “Goch und Boxmeer – Erkundung von Beziehungen der Herren Boc von Mere (Boxmeer) zur Stadt Goch und Umgebung ab dem 13. Jahrhundert-” in ‘An Niers und Kendel’, Heft 23, Goch dec. 1990, pag. 14-17.
► M.P.J. van den Brand “Verkenning naar het middeleeuwse landgoed “De Aude Oerdonck” onder Vortum” in ‘MERLET, 26e jaarg. 1990, nr. 3/4 pag. 49-61.  
► Rien van den Brand “Kasteel Boxmeer en zijn historie in vogelvlucht” in ‘Het Brabants Kasteel’, jaarg. 13 (1990), nr. 1/2 april 1991, pag. 35-42.  
► Rien van den Brand “Uit het leven van pastoor Th. Driessen” in de Jubileumuitgave van het jaarboek 1991 van de Geschied- en Oudheidkundige Kring Venray e.o., Venray 1991, pag. 38-48.
► Rien van den Brand “750 jaar Kasteel Boxmeer – eens brandpunt tussen Brabant en Gelre”, Venlo 1991 (gebonden, 416 pag., waarvan 16 in kleur – ISBN 90-800724-2-7)
► Rien van den Brand “Heijen zwischen Maas und Kendel, insbesondere die Verbindung mit den Geschlechtern Schardenberg und Spanrebock (13. – 15. Jahrhundert)” in ‘An Niers und Kendel’ Heft Nr. 25, Goch, Dezember 1991, pag. 12-16.
► M.P.J. van den Brand “Oeffelt tijdens strubbelingen tussen het voormalige rijksleen Cuyk en het nieuwe rijksleen Gennep in 1361” iri ‘MERLET’ 27e jaargang;1991;nr.1-2; pag:34-40.  
► Rien van den Brand “Jan van Call: ‘urwercker und landtmeter der Stadt Nimege’, kanaalontwerper Brabantse Peel” in ‘Nijmeegs Katern’, jaargang 6, december 1992, pag. 8-13  
► Rien van den Brand “Hertogsdochter Maria van Gelre (1433-1463) uit Grave wordt Koningin van Schotland” in ‘MERLET’ 29e jaargang, 1993, nr. 1 – 2, pag. 2 – 17  
► Rien van den Brand “Uitvinder, filosoof en filantroop CHESTER FLOYD CARLSON (1906 – 1968)”, Venray 1993 Ongepubliceerd manuscript. Copyright: United States Copyright Office. The Library of Congress / Washington DC. Registration number 592-472, July 12, 1993  
► Rien van den Brand “Inventor, philosopher and philanthropist CHESTER FLOYD CARLSON (1906 -1968)” Unpublished manuscript. Copyright: United States Copyright Office. The Library of Congress / Washington DG. Registration number 666-658, November 11, 1994  
► Rien van den Brand “Geschiedfragmenten van de Brabantse- en Limburgse Peel, door de eeuwen heen” in ‘Mededelingenblad Nederlandse Genealogische Vereniging NGV, afdeling Land van Cuijk en Ravenstein’, Nr. 6, januari 1994, pag. 6 – 9.  
► Rien van den Brand “Kasteel HEIJEN in vogelvlucht” in blad ‘Kastelendag 1994’ van de ‘Stichting LIMBURGSE KASTELEN’ – Arcen, juli 1994.  
► M.P.J. van den Brand “Venray en het alledaagse leven rond het Boxmeerse kasteel tijdens de beginjaren (1570-1585) van de Tachtigjarige Oorlog” in ‘MERLET’, 30e Jaarg. 1994, Nr. 1 – 2, pag. 2-12.  
► Rien van den Brand “Inkomsten van de Mookse pastoor Anno 1612” in: ‘Rond de Grenssteen’ (Uitgave van de Stichting Heemkundekring de grenssteen Mook-Middelaar-Molenhoek) Nr. 35, Herfst 1995, p. 16-17.
► Rien van den Brand “Het inkomen van Jan van Gemert, pastoor van Mook, in het jaar 1612” in ‘De Maasgouw’, Jaarg. 116, 1997, kolom 205-208  
► Rien van den Brand “Journalist en bankier Salomon Frederik van Oss (1868-1949) uit Vierlingsbeek” in ‘MERLET’ 31e jaargang (1995), nr. 2-3, pag. 58-66.  
► M.P.J. van den Brand “Straf voor misdaad en diefstal, gepleegd door inwoners van Holthees en Overloon in de jaren 1802- 1803” in ‘MERLET’ 32e Jrg., 1996, Nr. 4, p. 90-96  
► M.P.J. van den Brand “Fragmenten uit het leven van de Spaanse beeldhouwer Pedro Relingh uit Venray [1667-1728]” in JAARBOEK XVI, 1997 van de Geschied- en Oudheidkundige Kring Venray e.o., p. 1-18 en I-IV  
► M.P.J. van den Brand “Pachters van de in 1842 te veilen domeingoederen onder de gemeenten Maashees en Overloon, alsmede Vierlingsbeek met hun belastbare opbrengsten in natura” in ‘MERLET’ 33e Jrg., 1997, Nr. 3, p. 75 – 79  
► Rien van den Brand, Hans Dittner, Ron Stevens, Jan Thijssen “Grenzen verlegd – Een bijdrage tot de geschiedenis van Groeningen, Holthees, Maashees, Overloon, Vierlingsbeek en Vortum-Mullem” Vierlingsbeek, Stichting de Oude Schoenendoos 1997 [ISBN 90 80411914]
Noot: van de hand van Rien van den Brand: geheel Deel 2, pag. 33 t/m 317 d.w.z. 55% Rien
►  M.P.J. van den Brand “Het Genneperhuis, Gennep” in de ‘Atlas van historische vestingwerken in Nederland LIMBURG’, Uitgave van Stichting Menno van Coehoorn, Utrecht 1998, p. 37-43
► M.P.J. van den Brand “Bijzonderheden over het Cuykse leengoed ‘Ten Tempel’ onder Oeffelt, uitmondend in een proces voor het Rijkskamergerecht te Wetzlar in de 17e eeuw” in MERLET, 35e jaarg. 1999, nr. 2, p. 31-37  
► M.P.J. van den Brand “De Collaertshof onder Groeningen in 1566 gekocht door de schout van Vierlingsbeek” in MERLET, 35e jaarg. 1999, nr. 3, p. 74,75  
► M.P.J. van den Brand “16e Eeuwse Landsheerlijke Domeingoederen in de stad Grave en het Land van Cuijk” in MERLET, 35e jaarg. 1999, nr. 3, p. 82-84 .  
► Rien van den Brand “Limburgse plattegronden en vestingtekeningen in de voormalige DDR” in ´De Maasgouw´ 118 (1999) kolom 175-176  
► Ontvangst {25 maart 2000} van de Benediktpreis 2000 via een ‘Ehren-Urkunde’ uit handen van Oberbürgermeisterin Monika Bartsch in de raadszaal van de Rathauses Abtei te Mönchengladbach uit naam van de Bürgerverein – e.V. Mönchengladbach für Heimat- und Brauthtumspflege [Präsident Dr. Busso Diekamp und Vorsitzender Wolfgang Plum]. De omschreven reden: “In Anerkennung und Würdigung seiner langjährigen Forschungen und seines literarischen Schaffens über Geschichte und Kultur in belgisch, niederländisch, deutschen Sprachraum wird Herrn Marinus Peter Johannes van den Brand der ‘Benediktspreis verliehen” Mönchengladbach in der Oktav des Benediktstages – 25 März 2000
Vervolg publicaties III:  
► M.P.J. van den Brand “Erfdelingen uit 1538 en 1541 tussen telgen van het geslacht van Boickholtz omtrent goederen van Huize Tongelaar en elders in het Land van Cuyk” in ‘Merlet’ 36e jrg., 2000, nr. 2, p. 31-36 .  
► M.P.J. van den Brand “Voorwaarden van verkoop van de hoeve Niemandsvriend onder Oeffelt in 1550” in ‘Merlet’ 36e jrg,, 2000, nr. 2, p. 37-39  
► Rien van den Brand “De rijke geschiedenis van de Vredepaal”, in Venrays Weekblad ‘Peel en Maas’ d.d. 20 juli 2000, p. 7
► M.P.J. [Rien] van den Brand “Onthoofding van Jan Hack uit Sambeek te Groningen in 1569” in ‘Merlet’ 36e jrg. 2000, nr. 3, p. 67-72  
► M.P.J. [Rien] van den Brand “De Venrayse Bouwmeester Derick maakt in 1444 een spits op de Graafse brugpoorttoren”, in ‘Merlet’ 36e jrg. 2000, nr. 3, p. 77-83  
► Rien van den Brand “Merselo – Een wandeling door de geschiedenis”, Venray 2000, pag. 1-171 Uitgave: Stichting Dorpsraad Merselo. ISBN 90-9014244-4 [178/288 = 60 % Rien]
► M.P.J. [Rien] van den Brand “Kloosterbouw Redemptoristinnen of rooie nonnen in Sambeek [1873/1874]”, in ‘MERLET’ 37e jrg. [2001], nr. 1, p. 3-11  
► M. P.J. [Rien] van den Brand “Jacht op wolven in het Land van Cuijk tussen 1721 en 1757”, in ‘MERLET’ 37e jrg. [2001], nr. 1, p. 12-20  
► M. P.J. [Rien] van den Brand “Het Land van Cuijk oorlogsgebied onder pandheer Cornelis van Bergen en zijn erfenis aan Maximiliaan van Bergen en zijn zwager Floris van Egmond (Yselsteyn) in 1508”, in ‘MERLET’ 37e jrg. [2001], nr. 2, p. 31-42  
► M. P.J. [Rien] van den Brand “Gang van zaken rond een nieuwe torenklok in Grave (1444)”, in ‘MERLET’ 37e jrg. [2001], nr. 2, p. 51-55  
► M. P.J. [Rien] van den Brand “Grave en Land van Cuijk in pandschap aan Willem van Oranje (1559) en in eigendom genomen door prins Maurits (1611)”, in ‘MERLET’ 37e jrg. [2001], nr. 4, p. 94-100  
► M. P.J. [Rien] van den Brand “OEFFELT – Xanten en de parochie Brakel/Oeffelt in 1613”, in ‘MERLET’ 38e jrg. [2002], nr. 1, p. 11-18  
► M. P.J. [Rien] van den Brand “Steenbakkerijdetails in de Graafse stadsrekeningen tot 1430”, in ‘MERLET’ 38e jrg. [2002], nr. 2, p. 31-49  
► Rien van den Brand & Theo Manders “Vesting ’t Genneperhuys in eeuwenlange vrijheidsstrijd”, Haps 2002. ISBN 90.807292-1-3 (Є 33.00)
► Rien van den Brand & drs. Harm Douma “Land van Cuijk, 33 dorpen en één stad”, Boxmeer 2002. ISBN 9070336561. Verkoop via Historische Kring Land van Cuijk, Grave. ( uitverkocht)
► M.P.J. (Rien) van den Brand “Nieuw licht op het Sambeekse kasteel Hatendonck tussen 1387 en 1400”, in ‘Merlet’ 39e jaarg. [2003], nr. 1, p. 11 – 25  
► Rien van den Brand “Grenzen und Landmesser im Oberquartier”, in ‘Preussen an Peel, Maas und Niers – Das preussische Herzogtum Geldern im 18 Jahrhunderrt’, Geldern 2003, p. 259 – 266
► Rien van den Brand “De bewogen geschiedenis van de Venrayse grote monstrans, die in 1613 van Cuijk werd overgenomen”, in ‘Venrays verleden I – Cultuurhistorische bijdragen over Venray en omgeving’ (ISBN 90-807887-1-6), Venray , 2003, p. 32-44
► M.P.J. [Rien] van den Brand “Gewelddadige aanslag op de eerste Overloonse pastoor Floris van de Laer [1544”] in ‘Merlet’ 39e jaarg. [2003], nr. 2, p. 43 tot 49.  
► Rien van den Brand “Neerloonse tiendheffer van St. Viktorkapittel uit Xanten zwaar mishandeld en te Grave in Staatse kerker geworpen (1585)”, in ‘Merlet’ 39e jaarg. [2003], nr. 4, p. 87-94.  
► Rien van den Brand und Franz Gommans “Einkünfte und Ausgaben des Gast- und Waisenhauses zu Goch im Rechnungsjahr 1623/24”, in ´Kalender für das Klever Land auf das Jahr 2004´, 54 Jahrgang, Kleve 2003, p. 143 – 153.  
► Rien van den Brand “Een keizerlijk Nierskanaalplan uit 1572” in ‘De Maasgouw’ jaarg. 123, 2004, 2, pag. 73 – 75 BELANGRIJK i.v.m. Positie Gennep daarbij  
► Rien van den Brand “Nederlands op een na oudste gekkenhuis stond in Grave (1460)”, in ‘Merlet’ 40e jaarg. [2004], nr. 2, p. 50-55.  
► M.P.J. (Rien) van den Brand “Middeleeuwse wastijnsplichtige families van de dom van Xanten uit het Land van Cuijk” in ‘Merlet’ 40e jaarg. [2004], nr. 3, p. 62-70.  
► Rien van den Brand “Zur mittelalterlichen Geschichte von Weeze” in ‘Geldrischer Heimatkalender 2005’, p. 29 – 38  
► M.P.J. (Rien) van den Brand “Nassause lijfgewinsgoederen in het Cuijkse Overambt (1612)” in ‘Merlet’ 41e jaarg. [2005], nr. 1, p. 16-25  
► Rien van den Brand “De Spaanse beeldhouwer Pedro Relingh uit Venray (1667-1728)”, in ‘Venrays verleden II – Cultuurhistorische bijdragen over Venray en omgeving’ (ISBN 90-807887-2-4), Venray 2005, p. 26-38
► Rien van den Brand “Venrayse wastijnsplichtigen aan de dom van Xanten rond 1435”, in ‘Venrays verleden II – Cultuurhistorische bijdragen over Venray en omgeving’ (ISBN 90-807887-2-4), Venray 2005, p. 74-88
► M.P.J. (Rien) van den Brand “Mariënweerdse kloostergoederen onder Mill en Escharen op het einde van de zestiende eeuw” in ‘Merlet’ 41e jaarg. [2005], nr. 3, p. 73-76  
► Rien van den Brand “Herzog Eduards Aufenthalte in Goch während des geldrisch-klevischen Krieges (1371)” in ‘An Niers und Kendel’, Heft 42, nov. 2005 p. 4 – 9 van de Verkehrs- und Heimatverein e.V., Goch.  
► Rien van den Brand, Toon den Brok, Harry Tummers “Kathedraal van de Peel – Sint Petrus’ Bandenkerk Venray”, Uitgave van Pictures Publishers, Wijk en Aalburg, 2005. (ISBN 90 73 187 51 6) € 39,95
► Rien van den Brand “Voorgeschiedenis en bouw van Den Bril of Brillenborch, het tweede Graafs kasteel vanaf 1491 en stedelijke bouwactiviteit tot 1535” in ‘Merlet’ 42e jaarg. [2006], nr. 1, p. 3-14  
► M.P.J. (Rien) van den Brand “Valken uit Mill als keizerlijk diplomatiek geschenk naar Brussel (1555) – een bijdrage tot de Cuijklandse valkenjacht” in ‘Merlet’ 42e jaarg. [2006], nr. 2, p. 31-40  
► M.P.J. (Rien) van den Brand “Valkeniershut in Oploo en de relatie met Gemert/Valkenswaard in de zestiende en zeventiende eeuw” in ‘Merlet’ 42e jaarg. [2006], nr. 2, p. 41-54  
► Rien van den Brand, Ger de Groot, Daaf Marinus, Jos Zeegers “Pee – Vee 1966 – 2006” (ter gelegenheid 40-jarig jubileum Personeels Vereniging). Eigen uitgave: Stichting Personeelsrecreatie Xerox, Venray 2006  
► Rien van den Brand ”Rijke geschiedenis van Kasteel ‘Huyse Middelaer” in:
‘Topic’ regiomagazine Malden en omgeving, Herfst 2006, jaargang 2, nummer 3, p. 34, 35 ÉN in:
Kwartaaltijdschrift ‘Rond de Grenssteen’ Nr. 79; Herfst 2006 –een uitgave van de stichting Heemkundekring De Grenssteen Mook – Middelaar – Molenhoek, p. 7 – 11
 
►  Rien van den Brand “Kasteel Huyse Middelaer” Haps, september 2006.
ISBN 90-801912-6-4. Uitgave Stichting Heemkundekring ‘De Grenssteen’ te Mook (publicatienr. 6) in samenwerking met de Nederlands-Duitse ‘Stichting Historie Peel-Maas-Niersgebied / Stiftung Geschichte des Raumes Peel-Maas-Niers’ (publicatienr. 19). [Een rijk geïllustreerde uitgave samengesteld door Rien van den Brand & Theo Manders]. € 30,00
► Rien van den Brand “Venray, 800 jaar in de geschiedenis” in ‘Peel en Maas – Nieuwsblad voor Venray en omstreken’, 25 jan. 2007, p. 3
► Rien van den Brand: Koninklijke onderscheiding op 27 april 2007 in de raadszaal van de gemeente Venray: Benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Vervolg publicaties IV:  
► Rien van den Brand met medewerking van Cor Borsje † “Johan Jeuken, een Venrayse ‘plezierschilder’(1909-1982)” in ‘Venrays Verleden 3 – Cultuurhistorische bijdragen over Venray en Omgeving’, Venray 2007, p.142 – 151
► Rien van den Brand “Komst Rank Xerox in Venray (1963-november 1965)” in ‘Venrays Verleden 3  – Cultuurhistorische bijdragen over Venray en Omgeving’, Venray 2007, p.162 – 173
► Rien van den Brand “Voorgeschiedenis en bouw van Den Bril of Brillenborgh, het tweede Graafs kasteel vanaf 1491 en de stedelijke bouwactiviteit tot 1535”, in ‘Het Brabants Kasteel’. Uitgave: Vereniging Vrienden van Brabantse kastelen’, november 2007, pag. 3 – 15  
► Rien van den Brand “Middeleeuwse donrebussen, slangen of kanonnen van Grave tot 1460” in ‘Merlet’ 43e jaarg. [2007], nr. 3, p. 59-66  
► Rien van den Brand “Het plagiaat van Dr. Jan-J.F. Wap bij de ‘Geschiedenis van het Land en der Heeren van Cuyk’ (1858) en de trappist pater Bonaventura Hermans” in ‘Merlet’ 43e jaarg. [2007], nr. 4, p. 87-99  
► Rien van den Brand “Het Graafse Sint Catharinagasthuis met zijn Hapse en Millse inkomsten (1447-1449)” in ‘Merlet’ 44e jaarg. [2008], nr. 2, p. 31-42  
► Rien van den Brand, Stefan Frankewitz (Bewerkers) “Inventaris archief KASTEEL HAAG – Inleiding –Regesten – Zegels –Register”, Venray 2008. Uitgave van: ‘Stichting Historie Peel-Maas-Niersgebied / Stiftung Geschichte des Raumes Peel-Maas-Niers. Publicatie nr. 20. ISBN 978-90-807292-4-7. 880 pagina’s.  
► Rien van den Brand, Stefan Frankewitz (Hrsg.) “Das Findbuch zum Archiv SCHLOSS HAAG – Einführung –Regesten – Siegel –Register”, Geldern 2008. Uitgave van: ‘Mespilvs – Gesellschaft zur Förderung des Stadtarchivs Geldern e.V. in de Serie; Geldrisches Archiv 10. ISBN 978-3-933969-88, 880 Seiten.
► Rien van den Brand “Archivalia over het Land van Cuijk in de Belgische trappistenabdij van Westmalle”, in ‘Merlet’ 44e jaarg. [2008], nr. 3, p. 77-81  
► Rien van den Brand “Die Spanisch-Geldrische Rechenkammer zu Brüssel und Ihre Bedeutung für das Amt Krickenbeck und seine Umgebung im 17. Jahrhundert “ in ‘Heimatbuch des Kreises Viersen 2009’, Jahrg. 60, pag. 122-132.  
► Stefan Frankewitz und Rien van den Brand „Das Archiv des Klosters Graefenthal“ in ‘Graefenthal – Ein Kloster der Zisterzienserinnen am Niederrhein’ – Arbeitsheft der rheinischen Denkmalpflege 72, Neustadt 2008 (ISBN 978-3-88462-274-2), p. 356-359
Uitgereikt tijdens de jaarvergadering op 23 maart 2009 van het LGOG Kring Venray e.o..: de kleinood, zijnde de zilveren draagspeld van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap te Maastricht vanwege zijn verdiensten voor de lokale en regionale geschiedschrijving.  
Vervolg publicaties V:  
► Rien van den Brand “Piet Clephas (1901-1983), een Venrayse koperslager en beeldhouwer” in ‘Venrays Verleden IV – Cultuurhistorische bijdragen over Venray en omgeving’. Uitgave: Historisch Platform Venray 2009, p. 110 – 118
► M.P.J. (Rien) van den Brand “Contacten Escharen met het voormalige Cisterciënzerinnenklooster of abdij Grevendaal aan de Niers in de zestiende eeuw”, in ‘Merlet’ 45e jaarg. [2009], nr. 2, p. 50-53  
► Rien van den Brand “Haps en het Land van Cuijk – Van prehistorie tot 21e eeuw”, Haps 2009. Uitgave van ‘Stichting Haps’ Heem’ te Haps. ISBN 9789070336608. p. 1- 670
► Rien van den Brand “Geldrische Rechnungslegung im Amt Goch für die Jahre 1294 und 1423” in ‘An Niers und Kendel’, Heft 46, nov. 2009 p. 1 – 6, zijnde het ‘Historische Zeitschrift für die Stadt Goch und Umgebung uitgegeven door Verkehrs- und Heimatverein e.V.’, Goch.  
► M.P.J. van den Brand “Millse valken, gevangen in de Cuyklandse Peel” in het Jaarboek 2007-2008, p. 54-58 van het Nederlands Valkeniersverbond ‘Adriaan Mollen’.
► Andries Knevel & Rien van den Brand “Gemeente Maasbree – Een kleine historie van lokaal bestuur 1545-2009”. Z.pl. 2009. pag. 1-40.
Opmerking: Beperkte luxe eenmalige uitgave in een oplage van 35 stuks aan de aftredende raadsleden van de Gemeente Maasbree bij gelegenheid van het feit dat met ingang van 1 januari 2010 het grondgebied van Maasbree én Baarlo deel gaat uitmaken van de nieuw te vormen gemeente Peel en Maas.
 
► Rien van den Brand “Armenzorgdetails uit Sambeek en Sambeekse Hoek onder Oploo (18e – 20e eeuw)”, in ‘Merlet’ 46e jaarg. [2010], nr. 1, p. 3-21  
► Rien van den Brand “Bemoeide Prins Maurits zich in het Land van Cuijk met de taxatie van bijen en schapen (1612)?”, in ‘Merlet’ 47e jaarg. [2011], nr. 1, p. 14-18  
► Rien van den Brand “Herman, heer van Cuijk, in conflict met Dirk VI, graaf van Holland, om zijn jongere broer Floris de Zwarte (1133) met nasleep” in ‘Merlet’ 47e jaarg. [2011], nr. 2, p. 45-55  
► Rien van den Brand “Venrayse handel en landtolheffing rond 1671 in relatie met de Gelders/Spaanse Rekenkamer” in ‘Venrays Verleden 5 – Cultuurhistorische bijdragen over Venray en omgeving’. Uitgave: Historisch Platform Venray 2011, p. 67 – 86
► Rien van den Brand “Oude sporen van kerstening in de streek” in ‘Samen Kerk – Venrays Parochieblad Grote kerk en Paterskerk’, jaargang 11, nummer 3, juli 2011. Pag. 6-7
► Rien van den Brand “Historische gegevens uit het Land van Cuijk opgedoken uit een gebombardeerd en gezonken Duitse Rijnaak (1945)” in ‘Merlet’ 47e jaarg. [2011], nr. 3, p. 77 – 82  
►  Rien van den Brand en Karel Leenders “Neerloon in de ban – beheer en beheersproblemen van Xantens bezit in een klein dorp aan de Maas in de late middeleeuwen” in ‘Noordbrabants Historisch Jaarboek 2011’, deel 28, Tilburg 2011, pag. 30 – 49  
► Rien van den Brand “Veelzijdige Jan van Call, kanaalontwerper in de Brabantse Peel (1647)” in ‘Merlet’ 47e jaarg. [2011], nr. 4, p. 87 – 98  
► Rien van den Brand “Hoe komt Venray aan zijn kerkpatroons Sint Petrus’Banden ?” in ‘Samen Kerk – Venrays Parochieblad Grote kerk en Paterskerk’, jaargang 12, nummer 1, februari 2012. Pag. 12-13 (met rectificatie in nr. 2, pag. 3)  
► Rien van den Brand “Recente verfraaiingen in de Grote Kerk en voorgeschiedenis” in ‘Samen Kerk – Venrays Parochieblad Grote kerk en Paterskerk’, jaargang 12, nummer 2, maart 2012. Pag. 12-13  
► Rien van den Brand “Graven Van Cuijk uit de eerste helft van de twaalfde eeuw in de onmiddellijke omgeving van de Duitse koning” in ‘Merlet’ 48e jaarg. [2012], nr. 2, p. 39 – 42  
► Rien van den Brand “De heren Van Cuijk en Van Boxmeer in relatie met de abdij Grevendaal, vanaf 1250 tot 1550” in ‘Merlet’ 48e jaarg. [2012], nr. 3, p. 59 – 69  
► Rien van den Brand “Maashees en de prijs van rogge in 1607” in ‘Merlet’ 49e jaarg. [2013], nr. 1, p. 12 – 13  
►  Rien van den Brand, Alfred Reimann Fotos; Henk Zweers”Die Urkunden des Klosters Graefenthal Vallis Comitis (1250-1691)” Band 1 [(659 oorkonden + transcripties), 1415 bladzijden], Geldern 2013. (Beperkte uitgave: NIET in de handel).
N.B.: Deze publicatie is een solo-arbeid van A. Reimann/Donsbruggen-Kleef, strikt alléén samengesteld, ongeoorloofd zonder mijn toestemming gepubliceerd en zonder enige afstemming met mij, Rien van den Brand/Venray als auteur. De publicatie bevat helaas duizenden vooral Latijnse transcriptiefouten; het is een onverantwoorde uitgave van de Förderverein Graefenthal e.V./Goch!!!
► Rien van den Brand “De oudste vermelding van Venray in 1206”, in ‘Venrays Verleden 6 – Cultuurhistorische bijdragen over Venray en omgeving’ (ISBN 978-90-807887-6-3), Venray 2013, p. 41-56
► Rien van den Brand “Enkele details over Cuijklandse tolpachter in 1601 – 1662 en de Cuijkse Maastolheffing in 1653” in ‘Merlet’ 49e jaarg. [2013], nr. 2, p. 38 – 43  
► Rien van den Brand “De heilige Oda en Venray” in ‘Samen Kerk – Venrays Parochieblad Grote kerk en Paterskerk’’, Kerstmis 2013, jaargang 13, nr. 6, p. 6  
► Rien van den Brand “Verleden van Holthees en Maashees: bemiddelaars in middeleeuws grensconflict Afferden-Well” (Deel 1) in ‘Merlet’ 50e jaarg. [2014/1], nr. 1, p. 45 – 62  
► Rien van den Brand “Verleden van Holthees en Maashees: bemiddelaars in middeleeuws grensconflict Afferden-Well” (Deel 2) in ‘Merlet’ 50e jaarg. [2014/2], nr. 2, p. 67 – 84  
► Rien van den Brand “Landmeters in het Pruisisch-Gelderse Overkwartier” in ‘De Maasgouw’ Jaargang 133, 2014. Nr. 4 p. 47 – 56  
► Rien van den Brand (Übersetzung durch Christina Manz) “Die Geschichte des Hauses Driesberg und des Geschlechts van Dedem ab 1753” in ‘An Niers und Kendel’, Juli 2014, Heft 52, pag. 20-28  
► Rien van den Brand, Venray & Laurenz van der Linde, Goch “Die Urkunden des Klosters GAESDONCK (1323) 1351 – 1789)” – Vollständig transkribiert (465 Urk) bis 1550, weitere bis 1789, 280 blz. Uitgave: Collegium Augustinianum Gaesdonck/Goch, 2014 [€ 35,= p. st.]
Rien van den Brand, Venray & Laurenz van der Linde, Goch “Urkunden des ehemaligen Zisterzienserinnenklosters Graefenthal (Vallis Comitis)” – Nr. 1 t/m 659 transkribiert und bearbeitet 1250 -1691, pag. 361 + 10 pag Index Uitgave: Collegium Augustinianum Gaesdonck/Goch, 2015 [€ 60,= p. st.]
► Rien van den Brand “Doodzieke jonkvr. Catharina Francisca Bouwens van der Boye van kasteel Mackem: haar bedetocht als dank van Vierlingsbeek naar Kevelaer (1649)” in ‘Merlet’ 50e jaarg. [2014/3], p. 109 – 112  
► Rien van den Brand “Villa Oesterham. Terugblik op de vroege geschiedenis van Oostrum, Spralant, zijn klooster en kerk” in ‘Kunstschatten O.L. V. Parochie Oostrum & Villa Oesterham’ , Venray/Oostrum, oktober 2014, pag. 12-27
► Rien van den Brand “Middeleeuwse zieken- en armenzorg Sint-Catharina Gasthuis te Grave (1447 tot ca. 1550)” in ‘Merlet’ 50e jaarg. [2014, nummer 4], p. 125 e.v.  
► Rien van den Brand “Unbekannte Weezer Urkunde aus dem Jahr 1465 in Den Haag entdeckt” in ‘Arbeitskreis Weezer Heimatgeschichte’ – Jahrbuch 2015, p. 48 – 53  
► Rien van den Brand “Spaanse vestingbouwwerkzaamheden aan de stad Geldern vóór de Pruisische verovering in 1703” in: Rien van den Brand, Frans Hermans, Wolfgang Löhr, Udo Oerding, Bert Thissen ‘EPITAPH FÜR STEFAN FRANKEWITZ – Ein Gedenkbuch für den Freund und Kollegen’ Geldern 2015, Uitgave ‘Geldrisches Archiv 16’, zugleich ‘Stichting Historie Peel-Maas-Niersgebied / Stiftung Geschichte des Raumes Peel-Maas-Niers 23’, pag. 79-119
► Rien Van den Brand ”Brooduitdeling aan armen door het St. Anthonusgilde van Maashees in hun Geijsterse parochiekerk (1631)” in ‘Merlet’, 52e jaargang (2016) nr.4 p. 87-93  
► Rien van den Brand “Oprichting van een Augustijns klooster (1450-1470) in Oostrum – Gevolg van een niet voltooide bedevaart naar het Heilig Land en een veldslag bij Straelen in 1468”, in ‘Venrays Verleden 7 – Cultuurhistorische bijdragen over Venray en omgeving’ (ISBN 978-90-807887-7-0), Venray 2015, p. 37-57
► Rien van den Brand “Jan, heer van Cuijk, sluit vrede over Maastol in 1285 met de stad Dordrecht en Floris V, graag van Holland” in ‘Merlet’, 54e jaargang (2018) nr. 2, p. 43-50.  
► Rien van den Brand: Streiflichter – Stadt, Burg und Festung Geldern
Geldern 2018, 310 blz, 17 pagina’s. ISBN 978-90.807292-6-1. Met Nederlandstalige samenvatting. Met persoon- en plaatsnaamregister.
► Rien van den Brand “De Gras en Turf Peel tussen het Land van Ravenstein en het Land van Cuijk in de Middeleeuwen en 1777“ in ‘Merlet’ 54e jaarg. [2018, nummer 1], p. 3 – 11  
► Rien Van den Brand ”Middeleeuwse stadskosten aan bijvoorbeeld tabbaardkleding van Graafse ambtenaren en meer, omstreeks 1450-1485” in ‘Merlet’, 54e jaargang (2018) nr.8 p. 87-93  
► Rien Van den Brand ”Verdwenen plaatsnaam Brakel, dat uiteindelijk Oeffelt werd” in ‘Merlet’, 55e jaargang (2019) nr.1 p. 15-22  
► Rien Van den Brand ”Een tiental doodvonnissen in korte tijd in Grave voltrokken (1554-1568)” in ‘Merlet’, 55e jaargang (2019) nr.2 p. 31-40  
► Rien Van den Brand ”De heropbouw van de middeleeuwse waterradmolen in Vierlingsbeek opnieuw onder de loep, vooral in 1531” in ‘Merlet’, 55e jaargang (2019) nr.4 p. 87-99  
► Rien Van den Brand ”Het te vondeling leggen van een baby in 1816 in Sint Anthonis bestraft en identiteitsvragen” in ‘Merlet’, 56e jaargang (2020) nr.1 p. 52-55  
► Rien Van den Brand ”Een paar fragmenten over Grave en kasteel Hatendonck in Sambeek in de middeleeuwse Arnhemse stadsrekeningen” in ‘Merlet’, 56e jaargang (2020) nr.3 p. 77-80  
► Rien Van den Brand ”Hoe de honingzemerijcoöperatie van Sint Anthonis uit 1918 geschiedenis werd” in ‘Merlet’, 57e jaargang (2021) nr.2 p. 31-44.  
► Rien Van den Brand ”Rijkevoorts dorpsverleden rond kerk, vroegere kapel en de speciale band met de landsheer, de Spaanse koning Philips II in 1556” in ‘Merlet’, 57e jaargang (2021) nr.3 p. 69-81  
► Rien Van den Brand ”Drostamt-Rentmeister Elbert van Eyll und die Burg von Geldern um 1382” in ‘Geldrischer Heimatkalender 2022’, p. 155-166  
► Rien van den Brand “Historische grepen uit het Land van Cuijk in vogelvlucht” in het boekwerk ‘Het gevoel van Cuijk – Parel in ’t Brabantse Land’ onder redactie van Jos Janssen en Hans Peters, Cuijk, Najaar 2021, p. 108-115 N.B.: Speciaal uitgave ter gelegenheid van het vormen van 33 dorpen en één stad samen tot één Brabantse gemeente Land van Cuijk per 1 jan. 2022.
► Rien van den Brand (Aus dem Niederländischen ins Deutsche übertragen von Gerd Halmanns, Geldern) “Das verschwundere mitteralterliche Turmhaus Höst (Hoest) in Weeze und die Vikare des St. NikolaI-Altars in der Pfarrei St. Cyriakus” in ‘Weezer Geschichte – Jahrbuch 2021’, Kleve 2021, p. 12-31  
► Rien van den Brand “Cuijklandse tijnsen en molens in 1395 en leengoedovergang van edelvrouwe Johanna van Cuijk op Udo die Boese te Vierlingsbeek in 1403” in ‘Merlet’ 57e jaarg. [2021), nummer 4], p. 87 – 95  
► Rien van den Brand “Geschiedkundige notities over Bergen aan de Maas’ in ‘Topic Regiomagazine Maasduinen’, Nr. 4. 2021, p. 46, 47  
► Rien van den Brand “Pioniers uit Land van Kessel versterken het Spaanse Grave, dat Maurits desondanks in 1602 weet te veroveren voor de Republiek”in ‘Merlet’ 58e jaarg. [2022), nummer 1], p. 25 – 27  
► Rien van den Brand “Het klooster St. Agatha en zijn bewoners in 1730”in ‘Merlet’ 58e jaarg. [2022), nummer 2], p .47 – 48
► Rien van den Brand “Kerkelijk toestand van de parochies Boxmeer, Maashees, Oploo en Vierlingsbeek in de achttiende eeuw”in ‘Merlet’ 58e jaarg. [2022), nummer 3], p 59 – 65
► Rien van den Brand “Graafse begijn Mechtelt van den Graef, moeder-overste in het Venrayse Jerusalem (ca. 1441-1491)”, in ‘Venrays Verleden 11 – Cultuurhistorische bijdragen over Venray en omgeving’ (ISBN/EAN 9789083062006), Venray 2022, p. 41-48
► Rien van den Brand, Udo Oerding “Latenbuch und Leibgewinnsbuch Kapellen” Latenbuch des Hofgerichtes von Kapellen angelegt zwischen 1530 und 1550 und Leibgewinnsbuch von Kapellen angelegt um 1600. Transcribiert im Konzept von Rien van den Brand, Venray. Geldern 2022. Veröffentlichungen der Kapellener Heimatfreunde Nr. 8. p. 1 – 627  

Publicaties in pdf