Welkom op deze verzamelplaats van historische informatie.

Als amateur-historicus ben ik vooral actief in het Nederlands-Duits grensgebied, met name in het Land van Kleef en het Gelders Overkwartier, alsmede in Noord- en Midden-Limburg en het Land van Cuijk.

Mijn hoofd-interesse geldt paleografie; voor een deel treft u in deze website een aantal bron-transcripties aan uit dit gebied.

Bij verwijzing naar deze website in digitale of schriftelijke publicaties graag een correcte bronvermelding:

Archiefcollectie Rien van den Brand (https://scriptoriumempeje.nl) alsmede detailbron.

Diverse publicaties zijn te bestellen via de Stichting Historie Peel-Maas-Niersgebied

M.P.J. (Rien) van den Brand

Rien van den Brand